Skřítek Alkoholik 2017

Skřítci v Galerii 12 u Tasovských v Náměšti

Skřítci v labyrintu zahrady

Skřítek Brblálek.2016

Ceník 2016

Skřítci v Jestřabí 2012

Skřítci v novém domě 2012

2010-2011